engin-akyurt-Hlkuojv_P6I-2.jpg

Tietoisuuustaidot:
silta yhteyteen ja tasapainoon

 
 

Taito pysähtyä, havaita ja tehdä
viisaita valintoja

Tietoisuustaitojen harjoittelulla on yhä tärkeämpi rooli  monimutkaistuvassa maailmassa. Tarvitsemme sisäisiä taitoja, jotta osaamme auttaa itseämme pysähtymään, reflektoimaan, havainnoimaan, palautumaan, keskittymään ja tekemään viisaita valintoja. 
 

Organisaatioissa ymmärretään nykyään yhä paremmin sisäisten taitojen merkitys hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistajina. Tietoisuustaitojen kenttä on laaja, yksinkertaisimmallaan kyse on lyhyistä läsnäoloharjoituksista.
 

Kun opimme läsnäoloa, myötätuntoa, tarkkaavaisuutta ja itsetuntemusta, edistämme samalla arvostavaa vuorovaikutusta toisiin ihmisiin.

 

Tietoisuustaidot ovat silta ymmärrykseen ja yhteyteen. Ne auttavat tunnistamaan omia tunteita, ajattelutapoja ja toimintamalleja. Voimme löytää keinoja siihen, kuinka säilyttää avoin, utelias, opiskelijan mieli koko elämän ajan. Voimme oppia myötätuntoista suhdetta itseen ja toisiin.
 

Tilaa työyhteisöllesi tai ryhmällesi oma tietoisuustaitojen koulutus tai rauhoittava tietoisuustuokio. Ota yhteyttä, niin palaan asiaan pian!

SeeMagic_pallo.png
 

Tietoisuustaitojen perusteet 
Miten luoda hyvää energiaa työhön?

Työelämän tietoisuustaitoihin opastava työpaja (2 h) 

Työyhteisön ilmapiiri, keskinäinen kunnioitus ja luottamus muodostuvat monista tekijöistä, joita emme heti havaitse. Ne ikään kuin "roikkuvat ilmassa". Kuitenkin nämä näkymättömät elementit vaikuttavat ratkaisevasti kokonaisuuteen ja ihmisten kokemukseen työstä. Miten luodaan hyvää energiaa ja kannustavaa ilmapiiriä työyhteisöön?

 

Ilmapiiriin ja yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä ohjataan toki johtamisella ja työn organisoinnilla, mutta merkitystä on myös jokaisella ihmisellä ja yhteisellä energialla.

Työpajassa tutkitaan, miten jokainen voi vaikuttaa yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen tietoisuustaitojen avulla. Tutkimme, miten asenteilla, olotiloilla, suhtautumistavoilla ja mielentaidoilla on vaikutusta sekä keskinäiseen vuorovaikutukseen että ihmisen henkiseen hyvinvointiin.

 

Mitkä ovat työelämän kannalta tärkeimpiä tietoisuustaitoja? Työpajan teemoja ovat mm. läsnäolon merkitys, arvostava vuorovaikutus, proaktiivisuus, uteliaisuus ja oman hyvinvoinnin johtaminen. Ryhmä voi vaikuttaa käsiteltäviin teemoihin. Työpaja sisältää alustusten lisäksi keskustelua ja läsnäoloharjoituksia.

 

Tietoisuustaitojen perusteet -työpaja voidaan toteuttaa sekä etänä että lähiopetuksena.
Kesto 2 h.

 

Lähitoteutuksessa vaihtoehtona on myös luovien menetelmien yhdistäminen kokonaisuuteen. Tällöin teemme näkymättömiä elementtejä näkyviksi helpoilla taidelähtöisillä harjoituksilla.

 
Sea Turtle

Mindfulness työssä: 8 askelta hyvään työhön

Mindfulness työssä -ohjelma työhyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kehittämiseen

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön -valmennusohjelma on kehitetty suomalaisen työelämän tarpeisiin. Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla osallistujat saavat avaimia mm. keskittymiskyvyn parantamiseen, oman stressin tunnistamiseen,  läsnäolevaan ja kannustavaan kohtaamiseen sekä tietoiseen tapaan tehdä työtä ja priorisoida työtehtäviä. 

 

Valmennusohjelma perustuu lukuisiin tieteellisiin tutkimuksiin, joita aihepiiristä on tehty viime vuosikymmenien aikana. Ohjelmaan sisältyy kuunneltavia mindfulness-harjoitteita.

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhönTM  -valmennusohjelma auttaa ymmärtämään sitä, miten itse voi vaikuttaa stressikokemukseen. Omiin ajatusmalleihin ja tunteisiin tutustuminen tukee työhyvinvointia. Ohjelma kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä.

Valmennusohjelma koostuu  kahdeksasta 2 h mittaisesta mindfulness-valmennuksesta. Kokonaisuuden vaikuttavuus on parhaimmillaan, kun valmennusosiot toteutetaan noin 1-2 viikon välein. Voit tilata myös yksittäisiä valmennuskertoja teille tärkeistä teemoista.

Lataa tästä ohjelman esite.
Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin! 

Pysähdy hetkeksi.
Hengitä.
Muista kuka olet.

IMG_20190825_m_edited.jpg
Kokemuksia osallistujilta

*****

"Mindfulness-kurssi oli erittäin positiivinen kokemus. Käyn läpi säännöllisesti saamaani materiaalia ja hyödynnän sitä niin arjessa kuin työssä ja kaikissa ihmisten kohtaamisissa. Sait minut innostumaan aiheesta todella!"

*****

"Kiitos mindfulness-kurssista, sain siitä paljon pohtimisen aihetta ja intoa muuttaa omia vanhoja ajatusmalleja. Tunnit oli hyvin rakennettu, oli tietoa ja rauhoittavia harjoituksia, keskustelun kautta oli kiva kuulla toistenkin ajatuksia. Itselleni etenkin harjoitukset toimivat hyvänä herättäjänä, kun ymmärsin, miten paljon omia kaavoja voi muuttaa. Olet aito ja selkeä ohjaaja, oli helppo olla mukana. Nyt vaan opit käyttöön, itsestähän se on kiinni."

*****

”Tällaiset pysähtymishetket tulevat tarpeeseen, vaikka kiire yleensä onkin. Itse sain tietoisuustaitojen tuokiosta uutta virtaa ja myös uusia ’ajatuksen siemeniä’. Jäin miettimään läsnäolon merkitystä. Eniten yllätti se, miten iso muutos omassa olossa tapahtui lyhyessä ajassa.”

 *****

”En tiennyt tietoisuustaidoista entuudestaan mitään, joten oli kiinnostava päästä tutustumaan aiheeseen. Sessiosta tuli rauhoittunut olo. Mirkan rauhallinen olemus ja ääni sopivat hyvin tilanteeseen.”

*****