ameer-basheer-gV6taBJuBTk-unsplash_m.jpg

Selkeyttä suuntaan,
ajatuksiin ja viesteihin


 

COACHING  /  COPYWRITING  /   TIETOISUUSTAIDOT

 
Selkeys on ymmärryksen lisäämistä

Selkeys on ymmärryksen ja tietoisuuden lisäämistä. Se on katseen laajentamista ja kokonaiskuvan havainnointia. Se on elävää, muuttuvaa ja aina suhteessa omiin tulkintoihimme ja perspektiiviimme.

Selkeys avautuu kuuntelemalla, jäsentämällä, sanoittamalla. Näkemällä enemmän. Luomalla yhteyttä itseen ja toisiin.

See magic oy:n toiminnan ytimessä on selkeyttäminen ja uusien näkökulmien avaaminen coachingin ja viestinnän keinoin. Lähtökohtana on arvokkaan tunnistaminen ja olennaisen kirkastaminen: niin ajatuksissa, toiminnassa kuin viesteissäkin.

Miten tuoda olennainen esiin?

Uskon, että ihmisen lahjat pääsevät näkyviin, kun hänellä on yhteys sisimpäänsä ja omaan viisauteensa. Tähän tarvitaan tietoista reflektointia, arvostavaa asennetta ja tärkeän tunnistamista. Tärkeää on myös, miten  kaikki arvokas jäsennetään, sanoitetaan ja tuodaan esiin.

 

Olen Mirkka Niskanen, coach, viestinnän osaaja ja tietoisuustaitojen ohjaaja. Toimin selkeyttäjänä, sanoittajana ja sparraajana. 

 

Autan suunnan etsijöitä, yrittäjiä ja tietotyöläisiä löytämään vahvuutensa ja selkeyttämään suuntaansa. Yrityksiä autan viestinnän sisältöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Supervoimani on nähdä piilevät helmet jokaisessa ihmisessä ja tarinassa.


Lämmin kiitos siitä, että olet täällä!

DSC_4947mv.jpg
IMG_9867 (2) 2.jpg
bark-branches-environment-1632790.jpg
guille-pozzi-UHSRXbOovNM-unsplash_p.jpg

Coaching 

Coaching on ajattelua avartava ja kasvua tukeva prosessi, jonka myötä suunta kirkastuu ja vahvuudet pääsevät käyttöön. Anna itsesi tulla esiin!

Viesti & sparraus

Viestinnän sparraus, ydinviestien kartoitus ja tekstisuunnittelu yrityksille ja yrittäjille.  Viestitään sydämellä ja selkeydellä se, mitä haluat kertoa!

Tietoisuustaidot

 Tietoisuustaidoilla on yhä tärkeämpi rooli  monimutkaistuvassa työelämässä: tarvitsemme reflektointia, palautumista ja kykyä havainnoida. Arvostavaa yhteyttä itseen ja toisiin.

Sytytetään lyhtyjä!

See magic on mielen näköalapaikka, jossa voi pysähtyä oivaltamaan,  syventymään, näkemään toisin, innostumaan ja luomaan uusia polkuja. 

Coaching auttaa tunnistamaan omat vahvuudet, arvot ja kipinät. Se tukee kasvua ja visioiden toteuttamista. Saat kiinni siitä, mitä haluat elää todeksi ja miten. 

 

Tietoisuustaitojen avulla voimme kehittää tärkeitä sisäisiä taitoja, mm. reflektointia, itsetuntemusta, palautumista, läsnäoloa ja arvostavaa vuorovaikutusta. Tämä on sisäisten lyhtyjen sytyttämistä!

SeeMagic_pallo.png

Blogissa nyt

Tarvitaan hetkiä, joissa voi pysähtyä ja muistaa itsensä.
Tarvitaan arvostavaa katsetta ja hiljaisen viisauden kuulemista.
Sisäisten lamppujen sytyttämistä.
Ajatusten jäsentämistä, kipinöiden tuntemista.