top of page
Search
  • Writer's pictureMirkka-Maaria Niskanen

Kirjoita tarinat uusiksi – muutat todellisuutesi

Updated: Aug 29, 2022Huomaatko ne tarinat, joita kerrot itsellesi? Mieli tarinoi lähes koko ajan, itsestämme ja todellisuudesta. Muodostamme kokemusten ja tulkintojen pohjalta kertomuksia siitä, millaisia olemme ja mikä on meille mahdollista.


Saatamme vaikkapa vakuuttaa itsellemme yhä uudestaan, miksi emme voi valita toisin tai miksi olemme ”vain tällaisia”. Alamme pitää näitä tarinoita tosina ja elää niiden mukaan. Näin me ihmiset toimimme. Todellisuuteni on sitä, miten sen koen ja kuinka sen itselleni selostan.


Todellisuuteni on sitä, miten sen koen ja kuinka sen itselleni selostan.


Sisäisillä tarinoilla ja uskomuksilla on yllättävän paljon vaikutusvaltaa elämäämme. Valitettavasti usein myös rajoittavasti ja kutistavasti.


Jos jokin elämän osa-alue tuntuu toistuvasti sakkaavan, todennäköisesti taustalta löytyy piilottelevia kipeitä tunteita ja vanhoja uskomuksia, jotka ovat ryhtyneet ohjaamaan kulkuneuvoa. Silloin käykin niin, että tarina kirjoittaa minua enkä minä tarinaa. Miten saamme tuon näkymättömän voiman valjastettua palvelemaan meitä paremmin?Tarinat pyrkivät suojaamaan ja jäsentämään


Rajoittavat tarinat ja pienentävät uskomukset ovat muodostuneet jossain kohtaa reissuamme suojaamaan jotain haavoittuvaa osaa itsessämme. Ne voivat olla esimerkiksi negatiivista sisäistä puhetta eli sitä, kuinka kritisoimme itseämme. Ne voivat olla myös piintyneitä ajatusmalleja, joissa mieli on ikään kuin ”päättänyt”, että näin se vain on (”En koskaan tule onnistumaan tässä”).


Taustalla lymyävät uskomukset saattavat olla hyvinkin huomaamattomia: hiljaisia vaikuttimia, joiden olemassaoloa emme helpolla havaitse. Ne ohjailevat ajatuksia, tunnereaktioita ja toimintaamme. Suuri osa uskomuksista imeytyy itsemme ulkopuolelta, esimerkiksi läheisen ihmisen tokaisusta tai siitä, kuinka meitä on lapsena kohdeltu. Toiset uskomukset luomme itse alitajuisesti esimerkiksi tilanteissa, joissa koemme epäonnistumista tai häpeää.


Mieli luo ja toistaa tarinoita ja uskomuksia jäsentämään vaikeita tilanteita sekä suojaamaan psyykeä potentiaalisilta ikäviltä tunteita silloin, kun muita keinoja käsitellä tilannetta ei ole saatavilla.


Tunnistatko nuo luottamusta nakertavat kuiskaukset, jotka alkavat leijailla päässäsi tietyissä tilanteissa? Ne ovat itsepintaisia, narisevia ajatuksia, jotka lipuvat varjoina paikalle esimerkiksi silloin, kun olet aikeissa aloittaa jotain itsellesi tärkeää tekemistä tai tehdä tärkeitä valintoja. "En kuitenkaan osaa. Ei ole ennenkään onnistunut. Ainahan tämä menee mönkään. En vain ole sitä tyyppiä. Joskus myöhemmin..."


Uskomukset saattavat olla hyvinkin huomaamattomia: hiljaisia taustavaikuttimia, joiden olemassaoloa emme helpolla havaitse.


Listasin tähän alle joitain tyypillisiä rajoittavia uskomuksia. Nämä eivät välttämättä ole tietoisia ajatuksia tai asenteita vaan taustaan sulautuvia, usein huomaamattomia tunneblokkeja, jotka vaikuttavat ajatteluun ja toimintaan.


En ole riittävän hyvä.


Olen aina yksin.


Jään taas ulkopuolelle.


Olen jotenkin liikaa.


Minulla ei ole tarpeeksi x.


En ole x:n arvoinen.


En ole tarpeeksi lahjakas / älykäs.


Olen liian xx.


Ei kannata yrittää.


Muut ovat tajunneet jotain, mitä itse en.


Minusta ei pidetä.


En ansaitse rakkautta.


Minulle käy aina näin.


...Uskalla nähdä pinnan alle


Kun itsetuntemus kasvaa, meidän on helpompi tulla tietoisiksi stooreista ja uskomuksista, jotka värittävät todellisuuttamme.


Ensimmäinen ja tärkein askel on alkaa tunnistaa sisäistä puhetta, toistuvia mielen tarinoita ja niitä uskomuksia, jotka jarruttavat, estävät ja saavat meidät kutistumaan. Tämä edellyttää valintaa olla utelias ja tarkkaavainen. Se edellyttää myös rohkeutta kohdata omia peikkoja. Tunnistamalla ja kohtaamalla voimme alkaa kyseenalaistaa ja muuttaa niitä ajatusmalleja, jotka saavat meidät toistamaan samoja kaavoja.


Sisäiset kertomukset ja uskomukset voi ottaa haltuun, kun tutustuu niihin lämmöllä ja arvostuksella. Alamme ymmärtää, että rajoittavat uskomukset eivät ole varsinaisesti totta, vaikka mieli niin hanakasti niihin takertuu. Pikkuhiljaa näemme hieman tarkemmin, otamme hippusen enemmän vastuuta. Avaamme lisää syliä nuhjuisille tarinoille, jotka ovat valmiita uusiin pukuihin.


”Älä usko ajatuksiasi.” Tämän viisauden moni henkinen opettaja on tuonut esiin muodossa tai toisessa. Älä ainakaan usko niitä katsomatta ja pureksimatta. Voisimme myös sanoa, että muuta uskomuksiasi niin, että ne palvelevat sinua. Tuo tietoisuuden valoa ajatteluun ja lempeyttä tunnetiloihin. Se mitä pidämme totena, on kiinni perspektiivistä ja tulkinnasta. Aina voi pyrkiä valitsemaan valoisamman kehyksen.Alla oleva harjoitus auttaa tunnistamaan ja muuttamaan rajoittavia uskomuksia ja ajatusmalleja. Suosittelen varaamaan aikaa sen tekemiseen, sillä se vaatii tutkailua ja kirjoittamista. Mutta lupaan, että se auttaa avaamaan sisäistä maailmaasi.

***********HARJOITUS


Paljasta taustalla vaikuttavat uskomukset


Tämän harjoituksen avulla voit alkaa tunnistaa, mitä kaikkea löytyy oman toiminnan taustalta silloin, kun nykytilanne ei toimi.


1. Nykytilanne ja sen tausta

Valitse jokin elämänalue, johon liittyviä uskomuksia haluat tarkastella. Se voi olla esimerkiksi työhön, ihmissuhteisiin, terveyteen tai omaan ilmaisuun liittyvä jumi tai muu tilanne, johon et ole tyytyväinen. Keskity mahdollisimman konkreettiseen haasteeseen, jota voit purkaa harjoituksen avulla, esimerkiksi ”Olen työssä, joka ei tunnu merkitykselliseltä ja jossa en saa toteuttaa lahjojani”.


Tee harjoitus syventymällä jokaiseen kohtaan ja kirjoittamalla ylös kaikki, mitä mieleesi juolahtaa. Kirjoittaminen on tärkeää, jotta taustalla olevat ajatukset ja uskomukset tulevat näkyviin. Harjoituksen voi myös tehdä useaan kertaan, vaikkapa eri elämänalueille.


Huom. Kaikissa tilanteissa on aina myös myönteistä ja asioita, jotka toimivat hyvin. Tässä harjoituksessa keskitytään siihen mikä EI TOIMI. Eli toimintaan, ajatuksiin, uskomuksiin, valintoihin ym, jotka selvästikään eivät palvele sitä mitä todella haluat.


Aloitetaan!


Kuvaile se tilanne, johon et ole tyytyväinen. Mikä on konkreettinen haaste? Mahdollisesti tämä tilanne tai elämänalue on tuntunut haasteelliselta jo pitkään.


Toiminta: Millainen toiminta tai toimimattomuus liittyy tähän tilanteeseen? Mikä omassa toiminnassasi ei palvele sinua tässä asiassa?

Esim. ”Olen vain ajautunut tähän.” / ”Mennä posotan kiireessä eteenpäin enkä oikein pysähdy.” / ”Ei ole ollut aikaa miettiä tarkemmin.” / ”Käytän kaiken energiani työhön, josta en edes pidä.”

-> Kirjoita ylös kaikki se toiminta, joka ei palvele tässä asiassa.Asenne ja mielentila: Mitkä ovat niitä ajatuksia ja mielentiloja, jotka eivät toimi tämän tilanteen suhteen? Millaiset asenteet saattavat toimia esteinä tai jarruina? Luettele.Tarinat ja uskomukset:

Tutkaile pintaa syvemmältä.

Mitkä ovat niitä uskomuksia tai tarinoita, jotka vaikuttavat negatiivisesti tämän elämänalueen taustalla? Kirjoita ylös kaikki ne mielen taustalla pyörivät uskomukset, joiden tunnet estävän luottamustasi ja voimaasi.

Millaisia tunteita niistä nousee?


Prioriteetit:

Mihin todella käytät aikasi ja mitä priorisoit, kun tulos on jotain, mikä ei ole toivottavaa? Priorisoitko unelmiasi ja arvojasi? Vai sittenkin pelkoja, turvallisuutta ja mukavuudenhalua?***


Tutkaile uteliaisuudella kaikkea, mitä olet kirjoittanut ylös. Tunnistatko, mitä tilanteen taustalla tapahtuu?

Lempeä ja ymmärtävä suhtautuminen rajoittaviin uskomuksiin toimii paremmin kuin torjunta. Voit myös tehdä tietoisen päätöksen muuttaa uskomuksia ja asenteita toimivammiksi.

Todennäköisesti joudut tekemään valinnan muutoksesta monta kertaa. Vanhat uskomukset ja ajatusmallit eivät heti poistu kokonaan, vaan pyrkivät esiin uudestaan. Mutta niiden voima vähenee, kun et enää toimi niiden sanelemana. Valitset yhä uudelleen toisin.


Mikä on sinulle se toisin, eli mitä toivot nykytilanteen sijaan? Mennään siihen seuraavaksi.2. Visio ja mikä sitä tukee


Katsellaan jälleen tilannetta, jota äsken tarkastelit syvemmin. Miten kyseinen tilanne olisi ihanteellinen? Mitä todella toivoisit tapahtuvan?

Hiljenny hetkeksi ja ole yhteydessä omaan sisäiseen viisauteesi ja syviin toiveisiisi Kirjoita ylös visiosi tästä elämänalueesta. Kuvaile konkreettisesti, mitä tapahtuu ja miten olet onnistunut. Mitä tunnet, ajattelet ja koet visiossasi?


Tämän jälkeen lähde purkamaan visiotasi osiin, vastaavalla tavalla kuin äsken. Kirjoita kaikki ylös.


Toiminta: millainen toiminta ja mitkä valinnat ovat johtaneet vision toteutumiseen?


Asenne ja mielentila: Millainen on se mielentila, joka on tukenut visiotasi? Mitä tunnet ja miten asennoidut?


Tarinat ja uskomukset: Millaisia uusia uskomuksia olet omaksunut? Mitä valitset kertoa itsellesi elämästä, mahdollisuuksista ja itsestäsi? Kuinka autat itseäsi uskomaan itseesi?


Prioriteetit: Mihin valitset käyttää aikaasi ja energiaasi? Mitä olet priorisoinut, jotta visio on toteutunut?


Arvot: Pohdi, mikä sinulle on elämässä todella tärkeää. Mihin haluat perustaa toimintasi ja uskomuksesi? Onko visiosi linjassa arvojesi kanssa?*************


Huom! Uskomusten ja sisäisten tarinoiden muuttaminen on toki omien ajattelumallien tunnistamista ja purkamista. Syvemmältä olemukseltaan se on kuitenkin myös tunnetyöskentelyä: omien haavoittuneiden ja epävarmojen puolten hyväksyntää ja kuuntelua myötätuntoisesti. Vain kypsemmästä tietoisuudesta käsin voimme tehdä tietoisia valintoja siitä, millaisia tarinoita jatkossa luomme.
Kuva: Jr Korpa / UnsplashComments


Post: Blog2_Post
bottom of page